Licencja pilota lekkich statków powietrznych LAPL(A)

Uprawnienia posiadacza licencji

Posiadacz licencji pilota lekkich statków powietrznych - LAPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych - SEP(L) lub motoszybowców turystycznych TMG o maksymalnej masie startowej 2 000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, żeby na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdowało się więcej niż 4 osób. Posiadaczowi licencji LAPL(A) wolno przewozić pasażerów dopiero, gdy po wydaniu licencji wykona 10 godzin czasu lotu jako pilot dowódca samolotów lub motoszybowców turystycznych.

Szkolenie teoretyczne

Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) musi wykazać podczas egzaminów, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów: prawo lotnicze, ogólna wiedza o samolocie, planowanie i osiągu lotu, człowiek - możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, zasady lotu, procedury operacyjne i łączność.

Szkolenie praktyczne

Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:
  1. 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do przeprowadzenia egzaminu praktycznego;
  2. 6 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 80 mil morskich, podczas którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

test

caret-down caret-up caret-left caret-right
sdfssf Pila