Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

Uprawnienia posiadacza licencji

Posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego - PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.
Ponadto posiadacz licencji z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:
  1. prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji pilota LAPL(A) lub PPL(A);
  2. przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;
  3. korzystanie z uprawnień i certyfikatów wpisanych do tych licencji.

Szkolenie teoretyczne

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego - PPL(A) musi ukończyć szkolenie teoretyczne z zakresu następujących przedmiotów specjalistycznych: prawo lotnicze, ogólna wiedza o samolocie, planowanie i osiągi w locie, człowiek - możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, zasady lotu, procedury operacyjne i łączność. Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym w formie 6 weekendowych zjazdów w wymiarze 100 godzin. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku kandydat na podstawie stosownego zaświadczenia może przystąpić do egzaminu państwowego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Szkolenie praktyczne

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego - PPL(A) musi zaliczyć 45 godzinne szkolenie w locie na samolocie PZL-110 Koliber, w tym co najmniej:
  1. 25 godzin szkolenia lotniczego z instruktorem;
  2. 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 mil morskich, podczas którego kandydat wykonuje pełne lądowania na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.
Kandydat posiadający licencję pilota zgodną z przepisami PART na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10% całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 10 godzin włącznie.
Termin i miejsce szkolenia

9 marca 2018 roku
Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklubu Ziemi Pilskiej

Koszt szkolenia

Od 19 300,00 PLN (teoria i praktyka)

Orzeczenie lotniczo-lekarskie

Orzeczenie klasy 1 lub 2

Minimalny wiek

W dniu przystąpienia do szkolenia kandydat musi mieć ukończony 16 rok życia.