Szkolenia

Licencja SPL

Licencja pilota szybowcowego SPL

Licencja CPL(A)

Licencja pilota samolotowego zawodowego CPL(A)

Uprawnienia

Dodatkowe uprawnienia lotnicze wpisywane do licencji i książki pilota

Przepisy PART-FCL

25 listopada 2011 roku opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
Rozporządzenie to zawiera nowe, wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze z zakresu szkolenia, egzaminowania, badań lotniczo-lekarskich i licencjonowania pilotów oraz personelu pokładowego.
  1. Pełna treść rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku